Hsvvalentinus.jouwweb.nl
Home » Wedstrijdreglement

 

WedstrijdReglement

   Op wedstrijddagen, voor de clubkampioenschappen voor senioren, is de vijver gesloten tot

      12.30

2    De senioren vissen in vakken.

   Het 1e signaal is voeren en vissen, het 2e signaal einde wedstrijd.

      Tijdens de wedstrijd mag

       licht worden bijgevoerd.

4   Gevist mag worden met 1 vaste hengel met 1 lijn en 1 enkelvoudige haak. Hengellengte is

      voor de senioren vrij.

5    Iedereen is verplicht een deugdelijk leefnet te gebruiken.

6   Met uitzondering van verse de vase, gekleurde maden, gekleurd voer, hennepkorrels, en

      stukjes vis zijn alle aassoorten en voerbestanddelen toegestaan.

7    Het aangemaakte voer (exclusief verzwaring)

      mag de 1.500 gram niet te boven gaan en moet

      in een plastic zak ter weging worden aangeboden.

      Tot 15 minuten voor aanvang van de

      wedstrijd kan er op onrechtmatigheden worden gecontroleerd.

      Bij overtreding van    artikel 7

      krijgt men 10 strafpunten. Deze worden bij de punten van het eindklassement geteld.

8   Men is verplicht de gevangen vis te laten wegen.

9   De senioren vissen op gewicht, 1 gram = 1 punt.

      Degene met de meeste punten krijgt 1      klassementspunt, de tweede 2 punten, etc.

      Bij gelijk aantal punten telt het totale gewicht.

      Degene die niets vangt krijgt het aantal punten gelijk aan het aantal ingeschreven vissers.

      Indien men niet aanwezig is krijgt men 10 punten extra. De slechtste wedstrijd valt af voor

      het eindklassement.

10  Snoek telt niet mee, snoekbaars wel.

11   Bij koppelwedstrijden mag een vervanger meedoen.

12   Voor alle wedstrijden geldt:

       Bij niet afmelden bij de wedstrijdcommissie vervalt het recht op een prijs.

13   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

14   Maximaal 10 kilo vis per leefnet   

 

----------------------------------------

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Hiervoor verwijzen wij u naar het "lidmaatschapsboekje".