Hsvvalentinus.jouwweb.nl
Home » Lidmaatschap

 

Contributie voor Leden 2019

 

Rekeningnummer

NL55RABO0157701956  t.n.v. HSV Valentinus

Vergunning wordt thuis gestuurd.

Dus niet bij van Stekelenburg

Vergunning + Vispas ligt bij Penningmeester 

Jeugdleden kunnen hun vergunning ook ophalen na telefonische afspraak bij

Leo Teunissen. 040-2012870

**********************************************************************

 

Nieuwe leden

Kosten:  

 € 35.00 contributie + €15.00 voorlopige vispas + € 5.00 inschrijfgeld = € 55.00

 Elders al een vispas, dan kan men het teveel betaalde terug vorderen via

www.vispas.nl

Nieuwe leden 

kunnen zich aanmelden door €55.00 over te maken op Rekeningnummer

NL55RABO0157701956 t.n.v. HSV Valentinus

Onder vermelding van Naam - Adres - Geboortedatum en Email-adres

De Vergunning wordt dan thuis gestuurd

U kunt Lid worden bij:

Van Stekelenburg Hengelsport, Carolusdreef 110, Valkenswaard

tijdens winkel-openings-uren

__________________________________________________________

Bij uw lidmaatschap ontvangt u een formulier om ook uw contributie

vanaf 2019 

via Automatische Incasso te voldoen.

Stuur dit terug naar bovenstaand adres,

of lever dit in bij Van Stekelenburg hengelsport,

of laat via Email weten dat u ons machtigd !!!!!!!!!!!

 

 

.

 *************************************************************************************

 Contributie 2019:

Dag en Weekkaarten

 

Dagkaart tot  14 Jaar:  € 2.50

Dagkaart vanaf 15 Jaar: € 5.00  

zijn verkrijgbaar bij:

Hengelsport v Stekelenburg, Carolusdreef 110 Valkenswaard

Cafe /Het Wapen van Westerhoven Dorpstraat 26 Westerhoven

________________________________________________________________

Contributie 2019

Senioren met A vispas:      € 35,00 + 15.00 =    € 50.00

Senioren met B vispas:       € 35.00 +  3.50 =    € 38.50

 

WAO of 65+met A vispas:     € 31.00 + € 15.00 =     € 46.00

WAO of 65+met B vispas:      € 31.00 + € 3.50  =    € 34.50

 

Junioren (geboren op of na 1 -1 - 2004) :               € 12,50

Junioren met jeugdvispas:                                       € 17.00

extra vispas : € 3,50

Jeugdleden die 13 jaar of jonger zijn,

maar die vissen met 2 hengels of willen snoeken Vispas

moeten in het bezit zijn van een JEUGDVISPAS

Deze jeugdvispas kost  € 4,50

Seniorenleden zijn leden die in 2003 of eerder geboren zijn

 

Rekeningnummer

NL55RABO0157701956 t.n.v. HSV Valentinus

Vergunning wordt thuis gestuurd

Dus niet bij van Stekelenburg

Vergunning + Vispas 

ligt bij Penningmeester

Jeugdleden kunnen hun vergunning ook ophalen na telefonische afspraak bij

 

Leo Teunissen

040-2012870

 *************************************************************************************